ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Essays on labour economics
Εναλλακτικός τίτλος :Δοκίμια στην αγορά εργασίας
Δημιουργός :Κακουλίδου, Θεώνη
Kakoulidou, Theoni
Συντελεστής :Μούτος, Θωμάς (Επιβλέπων καθηγητής)
Κωνσταντίνου, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Κατσίμη, Μαργαρίτα (Εξεταστής)
Καλυβίτης, Σαράντης (Εξεταστής)
Καμμάς, Παντελής (Εξεταστής)
Μπίλιας, Ιωάννης (Εξεταστής)
Χριστόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) through the Operational Programme «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning» in the context of the project “Strengthening Human Resources Research Potential via Doctorate Research” (MIS-5000432), implemented by the State Scholarships Foundation (ΙΚΥ)
Φυσική περιγραφή :200p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8029
Περίληψη :Η διδακτορική διατριβή εξετάζει τις επιπτώσεις που είχαν οι μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο του κατώτατου μισθού που εισήχθησαν σύμφωνα με το Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής. Η διατριβή περιλαμβάνει τρία εμπειρικά κείμενα καθώς και ένα εισαγωγικό κεφάλαιο στο οποίο αναφέρονται οι κύριες μεταρρυθμίσεις που έγιναν βάσει των τριών Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής. Η θεματολογία και των τριών κειμένων εμπίπτει στον τομέα των οικονομικών της εργασίας. Σε κάθε κείμενο, εξετάζει και διαφορετική μεταρρύθμιση με τη χρήση οικονομετρικών μοντέλων, ώστε να εξετασθούν οι επιπτώσεις που είχαν στην απασχόληση, τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και τις εξαγωγές. Η κύρια οικονομετρική μέθοδος που εφαρμόζεται είναι οι διαφορές των διαφορών.
This Ph.D. thesis examines the effects of the minimum wage reforms introduced under the Second Economic Adjustment Programme on employment. The thesis consists of three empirical essays, included in three separate chapters and an introductory chapter in which summarizes the main reforms introduced under the three Economic Adjustment Programmes. All of the essays study topics that fall within the field of labour economics. In each essay, a different reform is examined with the use of econometric models, and the effects of the reforms on employment, labour force participation and exports are evaluated with the use of the difference in difference method. Variations of the empirical models are also considered for robustness checks and the derivation of additional results.
Λέξη κλειδί :Οικονομικά της εργασίας
Κατώτατος μισθός
Μνημόνιο
Εξαγωγές
Υποκατώτατος μισθός
Labour economics
Minimim wage
Economic adjustment programme
Exports
Subminimum wage
Διαθέσιμο από :2020-09-13 11:18:10
Ημερομηνία έκδοσης :23-06-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-09-13 11:18:10
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kakoulidou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf