Συλλογές
Τίτλος Essays on labour economics
Εναλλακτικός τίτλος Δοκίμια στην αγορά εργασίας
Δημιουργός Κακουλίδου, Θεώνη, Kakoulidou, Theoni
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies
Χριστόπουλος, Δημήτριος
Μπίλιας, Ιωάννης
Καμμάς, Παντελής
Καλυβίτης, Σαράντης
Κατσίμη, Μαργαρίτα
Κωνσταντίνου, Παναγιώτης
Μούτος, Θωμάς
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 200p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8029
Περίληψη This Ph.D. thesis examines the effects of the minimum wage reforms introduced under the Second Economic Adjustment Programme on employment. The thesis consists of three empirical essays, included in three separate chapters and an introductory chapter in which summarizes the main reforms introduced under the three Economic Adjustment Programmes. All of the essays study topics that fall within the field of labour economics. In each essay, a different reform is examined with the use of econometric models, and the effects of the reforms on employment, labour force participation and exports are evaluated with the use of the difference in difference method. Variations of the empirical models are also considered for robustness checks and the derivation of additional results.
Η διδακτορική διατριβή εξετάζει τις επιπτώσεις που είχαν οι μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο του κατώτατου μισθού που εισήχθησαν σύμφωνα με το Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής. Η διατριβή περιλαμβάνει τρία εμπειρικά κείμενα καθώς και ένα εισαγωγικό κεφάλαιο στο οποίο αναφέρονται οι κύριες μεταρρυθμίσεις που έγιναν βάσει των τριών Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής. Η θεματολογία και των τριών κειμένων εμπίπτει στον τομέα των οικονομικών της εργασίας. Σε κάθε κείμενο, εξετάζει και διαφορετική μεταρρύθμιση με τη χρήση οικονομετρικών μοντέλων, ώστε να εξετασθούν οι επιπτώσεις που είχαν στην απασχόληση, τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και τις εξαγωγές. Η κύρια οικονομετρική μέθοδος που εφαρμόζεται είναι οι διαφορές των διαφορών.
Λέξη κλειδί Subminimum wage
Οικονομικά της εργασίας
Κατώτατος μισθός
Μνημόνιο
Εξαγωγές
Υποκατώτατος μισθός
Labour economics
Minimim wage
Economic adjustment programme
Exports
Διαθέσιμο από 2020-09-13 11:18:10
Ημερομηνία έκδοσης 23-06-2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-09-13 11:18:10
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/