ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of smell on consumer behaviour in a fashion retail store
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση του αρώματος στη συμπεριφορά καταναλωτή σε ένα κατάστημα μόδας
Δημιουργός :Τριανταφύλλου, Κωνσταντίνα
Triantafyllou, Konstantina
Συντελεστής :Καραντινού, Καλυψώ (Επιβλέπων καθηγητής)
Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Εξεταστής)
Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :102p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7931
Περίληψη :Στις μέρες μας, πολλοί ιδιοκτήτες καταστημάτων μόδας, προκειμένου να προσφέρουν καλύτερη εμπειρία εντός καταστήματος στους πελάτες τους χρησιμοποιούν αρώματα με σκοπό να επηρεάσουν τις αντιδράσεις των καταναλωτών προς όφελος τους. Η ύπαρξη ενός ευχάριστου αρώματος στον περιβάλλοντα χώρο αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τα καταστήματα μόδας που το χρησιμοποιούν, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες για ψώνια. Ωστόσο, υπήρχε ένα κενό στην βιβλιογραφία σχετικά με την έλλειψη συστηματικών ανασκοπήσεων που αναλύουν τη σχέση μεταξύ του περιβάλλοντος αρώματος και στη συμπεριφορά καταναλωτή σε καταστήματα μόδας.Σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι να καλύψει το ερευνητικό κενό ερευνώντας την επίδραση του αρώματος στη συμπεριφορά καταναλωτή σε ένα κατάστημα μόδας. Η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έγινε με τη χρήση 35 εμπειρικών μελετών προκειμένου να αποκτήσουμε γνώση για την σύνδεση μεταξύ αρώματος, συναισθήματα καταναλωτών, αξιολόγηση καταστήματος και εμπορευμάτων, εμπειρία καταναλωτή, αντιλήψεις, αντιδράσεις, στάση και συμπεριφορά καταναλωτών. Η πλειοψηφία των ευρημάτων έδειξε ότι η έκθεση των καταναλωτών σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν αρώματα έχει θετική επίδραση στις στάσεις, αντιλήψεις και αξιολογήσεις των καταστημάτων και των εμπορευμάτων τους, στην εμπειρία shopping, την αξία και τα συναισθήματα και όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των πιθανοτήτων οι καταναλωτές να αυξήσουν τις αγορές τους και τον χρόνο παραμονής τους στο κατάστημα καθώς επίσης και να γίνουν πιστοί πελάτες. Ωστόσο, υπήρξαν ελάχιστες έρευνες που παρείχαν αντικρουόμενα αποτελέσματα.Τα αποτελέσματα της διπλωματικής αυτής εργασίας παρέχουν σημαντική καθοδήγηση για τους επαγγελματίες του χώρου για να αξιοποιήσουν όλα τα αποτελέσματα που έχουν τα αρώματα και επιπλέον μπορεί να αποτελέσει την βάση για περαιτέρω έρευνα.
Recently, fashion retailers have been increasingly investing to ambient cues, such as scents, in order to provide exceptional in-store experiences and favorably affect consumer responses. Pleasant ambient scents have been found to provide a competitive advantage to fashion retail stores that exploits them, creating memorable shopping experiences and intentions. However, there has been a gap in the academic literature relating to the lack of systematic reviews analyzing the relationship between ambient scent and consumer behaviour in fashion retailing sector. This dissertation filled in this research gap by investigating the effect of ambient scent on consumer behaviour in fashion retail environments. A systematic literature review was conducted to 35 empirical studies in order to gain insight about the link between ambient aromas, consumer emotions, store and product evaluations, customer experience, value, perceptions, attitudes, reactions and behavioural outcomes. Most of the empirical findings concluded that consumers’ exposure to ambient aromas positively influenced their attitudes, perceptions and evaluations of store environments and merchandise, shopping experience, value and emotions and ultimately resulted in enhanced probability to make a purchase, to spend more money and time in-store, as well as to become a loyal customer (in terms of repeated purchases and high levels of customer satisfaction). However, a minority of research papers provided conflicting results. Findings of this dissertation provide important implications and clear strategic guidance for marketing specialists and fashion retailers to leverage ambient scent effects. Finally, numerous directions for future research emerged.
Λέξη κλειδί :Άρωμα
Συμπεριφορά καταναλωτή
Καταστήμα μόδας
Ambient scent
Smell
Consumer behaviour
Fashion retail
Διαθέσιμο από :2020-07-28 21:46:30
Ημερομηνία έκδοσης :17-07-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-07-28 21:46:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Triantafyllou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf