ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of social media marketing on postgraduate students
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση του μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους μεταπτυχιακούς μαθητές
Δημιουργός :Βερτζάγια, Μαρία-Άννα
Vertzagia, Maria-Anna
Συντελεστής :Karantinou, Kalipso (Επιβλέπων καθηγητής)
Skarmeas, Dionysios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :121p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7691
Περίληψη :Η παρούσα εργασία εξετάζει μέσω της ποσοτικής έρευνας τον ρόλο των social media σε σχέση με άλλες πηγές πληροφορίας στην αναζήτηση πανεπιστημίου από μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον, διερευνά το περιεχόμενο που αναζητούν περισσότερο οι φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό στα social media καθώς και σε άλλα μέσα πληροφορίας. Όσον αφορά την δομή, το κεφάλαιο 1 είναι η εισαγωγή, το κεφάλαιο 2 είναι η επισκόπηση της βιβλιογραφίας, το κεφάλαιο 3 είναι η μεθοδολογία, το κεφάλαιο 4 είναι η ανάλυση των δεδομένων, το κεφάλαιο 5 είναι η ερμηνεία των αναλύσεων ενώ το κεφάλαιο 6 είναι τα αποτελέσματα.
The present thesis uses a quantitative approach to investigate the impact of social media on postgraduate students compared to other sources of information during the university selection. Furthermore, it explores the content Greek and international students seek the most on social media as well as on other means. The thesis is organized in 6 major chapters: Introduction, Literature Review, Methodology, Analysis of the results, Discussion and Conclusion.
Λέξη κλειδί :Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Μεταπτυχιακοί φοιτητές
Μάρκετινγκ πανεπιστημίων
Social media
Postgraduate students
Higher education marketing
Διαθέσιμο από :2020-03-15 01:29:26
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-15 01:29:26
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vertzagia_2020.pdf

Τύπος: application/pdf