ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρόλος της στρατηγικής μάρκετινγκ και των τεχνικών πωλήσεων στο λανσάρισμα πρωτότυπου φαρμακευτικού προϊόντος, μέσω ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας: μια διερευνητική μελέτη
Εναλλακτικός τίτλος :The role of marketing strategy and technical sales, in launching a brand drug through a greek pharmaceutical company: an exploratory study
Δημιουργός :Ματζάκου, Κυπαρισσία
Συντελεστής :Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :173σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7676
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει το ρόλο της στρατηγικής μάρκετινγκ και των τεχνικών πωλήσεων στην προώθηση πρωτότυπου φαρμακευτικού προϊόντος. Επιπλέον, η παρούσα έρευνα σκοπεύει να διερευνήσει τον στόχο της πελατοκεντρικής κουλτούρας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων καθώς και τη σημασία των πρακτικών μάρκετινγκ και πωλήσεων για τους ιατρούς. Τέλος, ακόμη ένας στόχος της έρευνας είναι να εντοπίσει τα κριτήρια των ιατρών προκειμένου να υιοθετήσουν και να συνταγογραφήσουν ένα πρωτότυπο φάρμακο και το ρόλο που διαδραματίζει η πιστότητα του ιατρού στη μάρκα ενός φαρμάκου και στη δραστική του ουσία.
The purpose of the present study is to study the role of marketing strategy and sales techniques in promoting a brand drug. In addition, the present study intends to explore the purpose of the customer-centric culture of pharmaceutical companies as well as the importance of marketing and sales practices for physicians. Finally, another objective of the research is to identify physicians' criteria for adopting and prescribing an original drug and the role that physician fidelity plays in the brand of a drug and its active substance.
Λέξη κλειδί :Στρατηγική μάρκετινγκ
Τεχνικές πωλήσεων
Φαρμακοβιομηχανία
Δραστική ουσία
Κριτήρια συνταγογράφησης
Marketing strategy
Sales promotion
Pharmaceutical industry
Active ingredient
Prescription criteria
Διαθέσιμο από :2020-03-13 13:25:43
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-13 13:25:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Matzakou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf