ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πρακτική άσκηση στον όμιλο ΕΛΤΡΑΚ
Εναλλακτικός τίτλος :Internship in the ELTRAK Group
Δημιουργός :Λεμονίδης, Αλέξανδρος
Συντελεστής :Μούρτος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Κρητικός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :129σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7406
Περίληψη :Η πρακτική μου άσκηση πραγματοποιήθηκε στην εταιρία ΕΛΤΡΑΚ, κατά το διάστημα 17 Σεπτεμβρίου με 17 Δεκεμβρίου 2018. Η ΕΛΤΡΑΚ A.E., μέλος του Ομίλου ΕΛΤΡΑΚ, είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της Caterpillar στην Ελλάδα και είναι υπεύθυνη για τις πωλήσεις και την μετέπειτα τεχνική υποστήριξη ολόκληρης της σειράς των προϊόντων Caterpillar, όπως τα χωματουργικά μηχανήματα, γεννήτριες, ανυψωτικά και ναυτιλιακά. Η ΕΛΤΡΑΚ είναι επίσης αντιπρόσωπος για τις πλατφόρμες εναερίου εργασίας JLG, της εταιρείας MAK για ναυτικά μηχανήματα. Επίσης είναι αντιπρόσωπος της PALFINGER για γερανούς ξηράς και θαλάσσης, καθώς και άλλων παρελκομένων προϊόντων του ίδιου Οίκου. Η έδρα της ΕΛΤΡΑΚ βρίσκεται στην Νέα Κηφισιά με υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ώστε η πελάτες της να εξυπηρετούνται άμεσα και καλύτερα. Η θέση στην οποία απασχολήθηκα αφορούσε την Διαχείριση του Συστήματος Ποιότητας της εταιρίας βάσει του προτύπου ISO 9001:2015, καθώς και την καταγραφή/έλεγχο των εσωτερικών διαδικασιών της Εταιρίας. Παράλληλα, ασχολήθηκα και με την ανάλυση των δεδομένων από τις έρευνες ικανοποίησης πελατών που πραγματοποιούνται από την εταιρία, καθώς και το επακόλουθο reporting και γραφική απεικόνιση τους. Τέλος, απασχολήθηκα και με τη διαχείριση δεδομένων της εταιρίας σχετικά με πωλήσεις και το δίκτυο του ομίλου με στόχο την οπτική απεικονίση τους μέσω GIS προγραμμάτων.
My intership took place in ELTRAK, from 17 September 2018 to 17 December 2018. Eltrak is part of the Eltrak Group of companies and the official dealer of Caterpillar in Greece. As the official dealer Eltrak is responsible for the sales and the aftersales support of the whole range of Caterpillar products, which includes earthwork equipment and machines, power generatos, lift trucks and marine engines. Eltrak is also the official dealer for the companies JLG, MAK (marine engines) and Palfinger (land and sea cranes, as well as other related products). Eltrak is located in Kifissa, Greece and has a large network of dealers in order to ensure the best service possible for its customers. As an intern I was positioned in the Marketing Department of the Eltrak Group, where I worked on the Quality Management and the reporting/controlling of Internal Processes in Eltrak. The QMS of Eltrak is certified based on the standars of ISO 9001:2015. Moreover, I worked on the analysis and reporting/visualization of the data from the customer surveys that Eltrak conducts every quarter of the year.Lastly, I worked on the management of the company’s data in order to provide geospatial visualization of its network of dealers and salespersons. For that task I used dedicated GIS online platforms such as ArcGIS and the Tableau data management tool.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση ποιότητας
Ανάλυση δεδομένων
Αναφορές
Quality management
Data analysis
Reporting
ISO 9001:2015
Διαθέσιμο από :2019-11-17 22:31:29
Ημερομηνία έκδοσης :09/01/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-17 22:31:29
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lemonidis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf