ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η συμβολή του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων
Εναλλακτικός τίτλος :The contribution of e- business to the competitiveness and sustainability
Δημιουργός :Πάσσα, Μαρία
Συντελεστής :Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Ιωαννίδης, Αλέξανδρος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :89 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7002
Περίληψη :Η διπλωματική αυτή εργασία έχει ως αντικείμενο το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να προσδιοριστεί πώς μια επιχείρηση μπορεί να υιοθετήσει την προσέγγιση του ηλεκτρονικού επιχειρείν προκειμένου να πετύχει τους στρατηγικούς και λειτουργικούς της στόχους. Η ανάλυση του ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι ιδιαιτέρα σημαντική, καθώς η καινοτομία αυτή έχει πολλαπλές επιδράσεις, ουσιαστικά σε όλους, είτε είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Φυσικά και νομικά πρόσωπα εκμεταλλευόμενα τις ευκολίες που παρέχει η δύναμη της πληροφορίας, που είναι η βάση του διαδικτύου και κατ’ επέκταση του ηλεκτρονικού επιχειρείν, πλέον καταργούν τις παλιές παραδοσιακές μεθόδους και εκτελούν από τις πιο απλές μέχρι τις πιο περίπλοκες εργασίες μέσω ηλεκτρονικών συσκευών, με τη βοήθεια προγραμμάτων και εφαρμογών.
This dissertation casts light on every single aspect of e- business. E- business is at the forefront of our times and major characteristic of the Communiy of Information. The purpose of this dissertation is to determine how a corporaton can adopt e- business solutions in order to achieve its strategic and operational goals, as well as competitive advantage.
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρονικό επιχειρείν
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Πληροφορία
Λύσεις
Βιωσιμότητα
E- business
Competitive advantage
Sustainability
Information
Solutions
Διαθέσιμο από :2019-04-09 21:39:07
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-09 21:39:07
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Passa_2018.pdf

Τύπος: application/pdf