ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της οργανωσιακής αρετής και του ψυχολογικού συμβολαίου στις εργασιακές στάσεις
Δημιουργός :Τσάτσαρη, Ιωάννα
Συντελεστής :Νικάνδρου, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6994
Περίληψη :Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας εξετάσθηκε η συσχέτιση μεταξύ των Θετικών Στάσεων και Συμπεριφορών (Organizational Citizenship Behavior) στο οργανωσιακό περιβάλλον και των εννοιών της Οργανωσιακής Αρετής και του Ψυχολογικού Συμβολαίου. Όπως μελετήθηκε και στο θεωρητικό κομμάτι, έτσι αποδείχθηκε και στο ερευνητικό ότι υπάρχει όντως θετική συσχέτιση μεταξύ των Θετικών Στάσεων και της Οργανωσιακής Αρετής, καθώς αντίστοιχα και μεταξύ των Θετικών Στάσεων και του Σχεσιακού Συμβολαίου. Αντιθέτως, το Συναλλακτικό Συμβόλαιο, το Σπάσιμο και η Παραβίαση του Ψυχολογικού Συμβολαίου σχετίζονται αρνητικά με τις Θετικές Στάσεις.
In the context of this research we examined the correlation between Organizational Citizenship Behavior and Organization Virtue, and Psychological Contract as well. As the study showed in the theoretical part of the thesis, it was also proved by the research part, Organizational citizenship behavior is indeed positively correlated with Organizational virtue, and Relational Contract as well. In the contrary, Transactional Contract, Psychological Contract Break and Breach are negatively correlated with OCB.
Λέξη κλειδί :Οργανωσιακή αρετή
Ψυχολογικό συμβόλαιο
Θετικές εργασιακές στάσεις
Organizational virtue
Psychological contract
Organizational citizenship behavior
Διαθέσιμο από :2019-04-08 23:47:50
Ημερομηνία έκδοσης :03/20/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-08 23:47:50
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsatsari_2018.pdf

Τύπος: application/pdf