ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επισκόπηση μεθόδων αποτίμησης ακινήτων. Δύο μελέτες αποτίμησης μισθωμένων ακινήτων με την μέθοδο της προεξόφλησης ταμειακών ροών (discounted cash flow)
Δημιουργός :Τριανταφυλλίδης, Εμμανουήλ
Συντελεστής :Αγοράκη, Μαρία- Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :MBA μερικής φοίτησης 2017-2018
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6987
Περίληψη :Ο στόχος της μελέτης είναι η επισκόπηση των μεθόδων αποτίμησης και στην συνέχεια η αποτίμηση δύο ακινήτων με την μέθοδο της προεξόφλησης ταμειακών ροών (discounted cash flow).
The aim of the study is to review the valuation methods and then to evaluate two real estate properties using the discounted cash flow method.
Λέξη κλειδί :Αποτίμηση
Ακίνητα
Προεξόφληση ταμειακών ροών
Evaluation
Real estate properties
Discounted cash flow
Διαθέσιμο από :2019-04-04 19:47:11
Ημερομηνία έκδοσης :03/26/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-04 19:47:11
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Triantafyllidis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf