ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ψηφιακός μετασχηματισμός στο κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων στη Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος :Digital transformation in tourism services in Greece
Δημιουργός :Τενές, Λάμπρος
Συντελεστής :Πουλυμενάκου, Αγγελική (Επιβλέπων καθηγητής)
Δουκίδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Λεώπουλος, Βρασίδας - Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :40 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6972
Περίληψη :Καταγραφή μοντέλου ψηφιακού μετασχηματισμού για το κλάδο των Τουριστικών Επιχειρήσεων στη Ελλάδα και εφαρμογή του στο τομέα της Διαμονής και Φιλοξενίας
Document a Digital Transformation framework for the Greek Tourism industry and its application in the Hospitality sector
Λέξη κλειδί :Ψηφιακός μετασχηματισμός
Τουρισμός
Digital tansformation
Tourism
Διαθέσιμο από :2019-04-01 11:11:27
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-01 11:11:27
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tenes_2018.pdf

Τύπος: application/pdf