ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στρατηγική ανάλυση της συνεκμετάλλευσης των υποδομών και υπηρεσιών στην τηλεπικοινωνιακή αγορά
Εναλλακτικός τίτλος :Strategic analysis of country telecom market infrastructure sharing
Δημιουργός :Καλλίγερος, Νικόλαος
Συντελεστής :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :109 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6956
Περίληψη :Η εργασία αναλύει σε στρατηγικό επίπεδο όλες εκείνες τις παραμέτρους που συμβάλουν στην επιτυχή ανάπτυξη ενός μοντέλου συνεκμετάλλευσης των υποδομών και υπηρεσιών στην τηλεπικοινωνιακή αγορά της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση καθώς και την πραγματικότητα που επικρατεί στον συγκεκριμένο κλάδο.
The paper analyzes in strategic level all those parameters that contribute to the successful development of a model of the co-operation of infrastructures and services in the country's telecommunications market, taking into account the current situation in this sector.
Λέξη κλειδί :Συνεκμετάλλευση
Τηλεπικοινωνιακή αγορά
Υποδομές
Υπηρεσίες
Sharing
Telecommunications market
Infrastructures
Services
Διαθέσιμο από :2019-03-29 14:22:21
Ημερομηνία έκδοσης :03/06/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-03-29 14:22:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kalligeros_2019.pdf

Τύπος: application/pdf