ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ζητήματα ανταγωνισμού στην αγορά αεροπορικού καυσίμου. Παραδείγματα από την Ελλάδα και την Ευρώπη
Εναλλακτικός τίτλος :Competition issues in the aviation fuel market. Examples from Greece and the European Union
Δημιουργός :Μπάφα, Αικατερίνη
Συντελεστής :Τρούλη, Εμμανουέλα (Επιβλέπων καθηγητής)
Γκόρτσος, Χρήστος (Εξεταστής)
Ταρνανίδου, Χριστίνα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :MBA μερικής φοίτησης 2018
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6953
Λέξη κλειδί :Ανταγωνισμός
Αεροπορικό καύσιμο
Competition
Aviation
Fuel
Διαθέσιμο από :2019-03-31 21:40:51
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-03-31 21:40:51
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bafa_2018.pdf

Τύπος: application/pdf