ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο κλάδος του καφέ στην Ελλάδα
Δημιουργός :Γιωργαλλάς, Χρήστος
Συντελεστής :Χαλικιάς, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Κουρέτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Δεδούλης, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :MBA μερικής φοίτησης – ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6947
Βιβλιογραφική Σημείωση :65 σ.
Περίληψη :Στόχος της μελέτης ήταν η αύξηση της επιστημονικής γνώσης αναφορικά με τα οικονομικά δεδομένα της αγοράς του καφέ στην Ελλάδα.
The aim of the study is to increase the scientific knowledge concerning the economic data of the coffee industry in Greece.
Λέξη κλειδί :Καφές
Ελλάδα
Μάνατζμεντ
Coffee
Greece
Management
Διαθέσιμο από :2019-03-31 19:22:39
Ημερομηνία έκδοσης :02/28/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-03-31 19:22:39
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giorgallas_2018.pdf

Τύπος: application/pdf