ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διερεύνηση των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών εργαλείων στον τραπεζικό κλάδο
Δημιουργός :Ζήκου, Αφροδίτη
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Γκίκας, Δημήτριος (Εξεταστής)
Παπαδάκη, Αφροδίτη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5282
Περίληψη :Διερευνήθηκε ο ρόλος των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών εργαλείων στη χειραγώγηση των κερδών και κατά συνέπεια των εποπτικών κεφαλαίων τριάνταπέντε Ευρωπαϊκών Τραπεζών για το διάστημα 2008-2014. Επιπρόσθετα,διερευνήθηκε και ο ρόλος των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων στη χειραγώγηση των κερδών όπως επίσης και η επίδραση στην απόδοση των Τραπεζών, από τις αλλαγές που ορίστηκαν στα πλαίσια των κανόνων της Βασιλείας III, σχετικά με τα συσσωρευμένα αποθεματικά των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών εργαλείων. Δεδομένων των οικονομικών συνθηκών, έγινε περαιτέρω διαχωρισμός και ανάλυση του δείγματος σύμφωνα με την γεωγραφική θέση (βόρεια-νότια Ευρώπη), προκειμένου να διερευνηθεί εάν προκύπτουν διαφοροποιήσεις.
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομικό εργαλείο
Τράπεζα
Αξιόγραφο
Διαθέσιμο από :2017-02-28 11:55:19
Ημερομηνία έκδοσης :07/10/2015
Ημερομηνία κατάθεσης :2017-02-28 11:55:19
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zikou_2015_w.pdf

Τύπος: application/pdf