ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχείριση επιχειρησιακής γνώσης
Εναλλακτικός τίτλος :εφαρμογή και τα οφέλη της διαχείρισης επιχειρησιακής γνώσης στις επιχειρήσεις, ελληνική πρακτική στον τομέα των υπηρεσιών
Δημιουργός :Μόσχου, Αναστασία-Ελένη
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :168σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί :Επιχείρηση
Διοίκηση επιχειρήσεων
Οργανοδιοικητική

Αρχείο: 78962.pdf

Τύπος: application/pdf