Συλλογές
Τίτλος Διαχείριση επιχειρησιακής γνώσης
Εναλλακτικός τίτλος εφαρμογή και τα οφέλη της διαχείρισης επιχειρησιακής γνώσης στις επιχειρήσεις, ελληνική πρακτική στον τομέα των υπηρεσιών
Δημιουργός Μόσχου, Αναστασία-Ελένη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 168σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί Επιχείρηση
Διοίκηση επιχειρήσεων
Οργανοδιοικητική