Συλλογές
Τίτλος Αποτίμηση τράπεζας Αττικής
Δημιουργός Μπακοπούλου, Παναγιώτα Κ.
Συντελεστής Καραθανάσης, Γεώργιος
Παπαδάκη, Αφροδίτη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 79σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
Λέξη κλειδί Τράπεζα
Οργανοδιοικητική
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Τεχνολογική αλλαγή
Δομή της επιχείρησης
Θυγατρική εταιρία
Ταμειακή ροή
Ισολογισμός
Ανάλυση των ισολογισμών
Κεφαλαιαγορά
Ημερομηνία έκδοσης 2000