ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχείριση προϊοντικού χαρτοφυλακίου στις εξαγορές και συγχωνεύσεις
Δημιουργός :Πουλής, Ευθύμιος
Συντελεστής :Λαδόπουλος, Ιορδάνης (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :522σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξη κλειδί :Συγχώνευση επιχειρήσεων
Οικονομική συγκέντρωση
Χρηματιστική αγορά
Σύμπραξη
Δημόσια προσφορά εξαγοράς μετοχών
Χρηματοπιστωτικές στατιστικές
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Δημοσιονομική ανάλυση
Χρηματοληπτική ανάγκη
Πολιτική της επιχείρησης
Ημερομηνία έκδοσης :2002

Αρχείο: 71652.pdf

Τύπος: application/pdf