Συλλογές
Τίτλος Διαχείριση προϊοντικού χαρτοφυλακίου στις εξαγορές και συγχωνεύσεις
Δημιουργός Πουλής, Ευθύμιος
Συντελεστής Λαδόπουλος, Ιορδάνης
Παπαδάκης, Βασίλειος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 522σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξη κλειδί Συγχώνευση επιχειρήσεων
Οικονομική συγκέντρωση
Χρηματιστική αγορά
Σύμπραξη
Δημόσια προσφορά εξαγοράς μετοχών
Χρηματοπιστωτικές στατιστικές
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Δημοσιονομική ανάλυση
Χρηματοληπτική ανάγκη
Πολιτική της επιχείρησης
Ημερομηνία έκδοσης 2002