Συλλογές
Τίτλος Διαχείριση κινδύνων σε καθεστώς συγχωνεύσεων τραπεζών
Δημιουργός Μανδάλης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Καραθανάσης, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 97σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη
Λέξη κλειδί Τράπεζα
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Θεσμική δομή
Οικονομική συγκέντρωση
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Αξιολόγηση σχεδίου
Λειτουργικό κόστος
Χρηματοοικονομική ζημία
Ισολογισμός
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Ημερομηνία έκδοσης 1998-2000