ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εισαγωγή των futures και επιπτώσεις τους στη spot αγορά
Δημιουργός :Πεζερίδης, Χαράλαμπος
Συντελεστής :Διαμάντης, Παναγιώτης Φ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :238σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί :Χρηματιστική αγορά
Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Κινητές αξίες
Τρέχουσα αγορά
Χρηματικές συναλλαγές
Χρηματιστηριακές εργασίες
Χρηματιστηριακή αξία
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Επενδύσεις
Επενδυτικό κόστος
Χρηματιστήριο αξιών
Εξομάλυνση της αγοράς
Ημερομηνία έκδοσης :1999

Αρχείο: 64273.pdf

Τύπος: application/pdf