Συλλογές
Τίτλος Εισαγωγή των futures και επιπτώσεις τους στη spot αγορά
Δημιουργός Πεζερίδης, Χαράλαμπος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διαμάντης, Παναγιώτης Φ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 238σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί Επενδυτικό κόστος
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Χρηματιστηριακή αξία
Χρηματιστηριακές εργασίες
Χρηματικές συναλλαγές
Τρέχουσα αγορά
Κινητές αξίες
Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Χρηματιστική αγορά
Επενδύσεις
Εξομάλυνση της αγοράς
Ημερομηνία έκδοσης 1999