ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Exchange Traded Funds: βασικά χαρακτηριστικά & μελέτη των αποδόσεων με οικονομετρικές μεθόδους
Δημιουργός :Καλλιακώστα, Βασιλική
Συντελεστής :Σφακιανάκης, Μιχαήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Χαλικιάς, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :130σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10618
Περίληψη :Τα Exchange Traded Funds αποτελούν ένα σχετικά καινούργιο χρηματοοικονομικό προϊόν. Στην ουσία πρόκειται για αμοιβαία κεφάλαια, τα μερίδια των οποίων διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, και τα οποία σκοπό έχουν την επίτευξη απόδοσης ίσης, με την αντίστοιχη κάποιου χρηματιστηριακού δείκτη. Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1993, στην αγορά της Αμερικής και από τότε έχουν σημειώσει ραγδαία ανάπτυξη. Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν και είναι έντονο, για αυτή τη νέα μορφή επένδυσης, και αναμένεται να διατηρηθεί αμείωτο για πολύ καιρό ακόμη. Τα ETFs καταφέρνουν και συνδυάζουν πολλά πλεονεκτήματα υφιστάμενων μορφών επένδυσης, προσφέροντας δυνατότητες για επίτευξη σημαντικής απόδοσης με την ανάληψη σχετικά χαμηλού κινδύνου. Αν και τα προϊόντα αυτά υπάρχουν από το 1993 στην αγορά της Αμερικής, και είναι ευρέως γνωστά στο επενδυτικό κοινό, στην Ευρώπη τα πρώτα ETFs δημιουργήθηκαν πριν από δύο χρόνια. Η έννοια και η σημασία αυτών χρηματοοικονομικών εργαλείων στα πλαίσια της διαμόρφωσης ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου άρχισαν να γίνονται πρόσφατα αντιληπτές στις ευρωπαϊκές αγορές. Στην Ελλάδα ο θεσμός των ETFs δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη κι αυτό οφείλεται κυρίως σε θεσμικούς παράγοντες και όχι σε έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή αναμένεται να αλλάξει γρήγορα, στο βαθμό που και η ελληνική αγορά θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει προϊόντα ανάλογα με των πιο υπόλοιπων χρηματιστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, όπως όλες οι επενδύσεις που αφορούν κινητές αξίες,έτσι και τα ETFs δεν παρέχουν εγγυήσεις, για τις μελλοντικές αποδόσεις τους, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως επενδύσεις μηδενικού κινδύνου. Η παρούσα ανάλυση σκοπό έχει να παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά των ETFs, τον τρόπο λειτουργίας τους καθώς και την πορεία του χαρτοφυλακίου τους τα τελευταία δύο χρόνια. Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από την αγορά της Αμερικής, τόσο γιατί αποτελεί την γενέτειρα αυτών των προϊόντων, όσο και για το ότι προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία από ETFs. Γίνεται μία εκτεταμένη αναφορά στα πλεονεκτήματα των ETFs σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές εταιριών επενδύσεων και τις μετοχές, καθώς και μία παρουσίαση των κυριότερων ETFs, που διαπραγματεύονται αυτή την στιγμή στα χρηματιστήρια της Αμερικής και της Ευρώπης. Παράλληλα, πραγματοποιείται μία ανάλυση των αποδόσεων τεσσάρων ETFs, από την αγορά της Αμερικής, τα οποία ανήκουν στην ίδια εταιρία διαχείρισης, προκειμένου να διαπιστωθεί να υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ τους. Η ανάλυση στηρίζεται σε δύο βασικές οικονομετρικές μεθόδους: την ανάλυση διακύμανσης ως προς έναν παράγοντα και την πολλαπλή ανάλυση εύρους. Τέλος, και μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτής της μελέτης, γίνεται αναφορά στην δυνατότητα ανάπτυξης αυτού του θεσμού στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Στο πλαίσιο της πιθανότητας, ακολουθεί η σύγκριση των αποδόσεων δύο δεικτοποιημένων αμοιβαίων κεφαλαίων (index mutual funds) από την ελληνική αγορά και των τεσσάρων ETFs που μελετήσαμε. Με τον τρόπο αυτό γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης των πλεονεκτημάτων καθώς και των κινδύνων των ETFs, σε όσους επενδυτές δεν είναι ακόμη αρκετά εξοικειωμένοι με αυτή την εναλλακτική μορφή επένδυσης. Βέβαια, πέρα από την μελέτη και την κατανόηση των κινδύνων που αναλαμβάνουν, οι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πορεία και τις εξελίξεις στην αγορά αυτών των προϊόντων, ούτως ώστε να πραγματοποιούν και την καλύτερη δυνατή απόδοση σε σχέση με τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν. Σε κάθε περίπτωση, ο χώρος των επενδύσεων απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και πληροφόρηση και γι’ αυτό οι επενδυτές, προκειμένου να κάνουν ορθολογικές τοποθετήσεις, θα πρέπει συνεχώς να συγκρίνουν τις αποδόσεις των εναλλακτικών επενδυτικών προϊόντων που προσφέρονται, σε σχέση πάντα με τον κίνδυνο που αυτά εμπεριέχουν.
Λέξη κλειδί :Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια
Εναλλακτικές μορφές επένδυσης
Αποδόσεις
Exchange Traded Funds (ETFs)
Alternative investment
Returns
Ημερομηνία έκδοσης :07-06-2002
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kalliakosta_2002.pdf

Τύπος: application/pdf