1. Αποτελεσματικότητα εκπαίδευσης: εντάσσοντας την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο διαχείρισης της απόδοσης
Author: Καραμάνης, Βασίλης
Format: pdf
2. Επιχειρησιακή εθιμοτυπία : σύγκριση του ελληνικού υποδείγματος με το ευρωπαϊκό
Author: Μπαλάσης, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 2005
3. Η διοίκηση συγκρούσεων και η συναισθηματική νοημοσύνη
Author: Κωλέττης, Γεώργιος
4. Στρατηγική Διοίκηση Εκπαίδευσης
Author: Κουρκουτά, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 12-2005
5. Who wants to be an expat?: παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις στελεχών επιχειρήσεων για συμμετοχή σε διεθνείς αποστολές
Author: Σπηλιωτοπούλου, Μαριάννα
Format: pdf
Date: 2005
6. Η συμβολή της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στη διοίκηση αλλαγών : μελέτη των Ελληνικών πρακτικών και των Ευρωπαϊκών τάσεων
Author: Σιώρη, Δήμητρα, Σαντίκος, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 12-2005
7. Franchising για αλυσίδα καταστημάτων με αντικείμενο επιδιορθώσεις και καθαρισμός ενδυμάτων/λοιπών αντικειμένων
Author: Κωστάκος, Μιχάλης
Format: pdf
Date: 10-2002
8. Το ψυχολογικό συμβόλαιο και ο ρόλος του στην επιλογή προσωπικού
Author: Ράλλης, Δημήτριος, Σβώλης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 12-2005
9. Η αξιολόγηση της απόδοσης σε ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής
Author: Βασαλάκης, Δημήτρης
Format: pdf
Date: 2005
10. Η αγοραστική συμπεριφορά των επενδυτών αμοιβαίων κεφαλαίων
Author: Φραγκουλόπουλος, Μάρκος
Format: pdf
Date: 12-2002
11. Υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού στις εταιρείες πετρελαιοειδών - οδική ασφάλεια
Author: Θεοδοσίου, Θεοδόσιος
Format: pdf
Date: 2005
12. Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων
Author: Νταβλαμάνου, Αντιγόνη - Αναστασία
Format: pdf
Date: 12-2005
13. Γυάλινη οροφή: περιγραφή, αίτια, προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος
Author: Ραφαηλίδου, Μυροφόρα
14. Talent management και αμοιβές ταλαντούχων εργαζομένων στην Ελλάδα
Author: Μπάρκα, Κωνσταντινιά, Στόλη, Κατερίνα
Date: 2005
15. Αξιολόγηση της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στον Ο.Τ.Ε.
Author: Γκόκας, Γεώργιος Α.
Format: pdf
Date: 12-2005
16. Υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού πολεμικού ναυτικού εν πλω
Author: Λύκος, Γεώργιος Β.
Format: pdf
Date: 12-2005
17. Έρευνα κριτηρίων αξιολόγησης της απόδοσης του εκπαιδευτικού
Author: Καπέλλας, Στέφανος Ν.
Format: pdf
Date: 2005
18. A study on the effectiveness of outdoor experiental training programmes in Greece and Cyprus
Author: Xyrafa, Evi
Format: pdf
Date: 2005
19. Ευέλικτες μορφές απασχόλησης: η ελληνική και η ευρωπαϊκή πραγματικότητα
Author: Γκίκα, Αθανασία, Χρήστου, Στέργιος
Format: pdf
Date: 12-2005
20. Η αποτελεσματικότητα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στον τραπεζικό χώρο: σύγκριση απόψεων στελεχών ΔΑΔ και στελεχών γραμμής
Author: Τσομπλεκτζόγλου, Χριστιάνα, Κοπάνου, Ευαγγελία
Format: pdf
Date: 05-2005

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »