881. Στατιστικές μέθοδοι στην κτηματαγορά
Συγγραφέας: Ανδρικόπουλος, Γεώργιος
882. Διαχείριση κινδύνου με προβλέψεις στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Διαχείριση (κάλυψη) του κινδύνου της πληρωμής του προσωπικού λόγω εξόδου από την εργασία
Συγγραφέας: Βακόνδιος, Νικόλαος
883. -Ανάλυση στοιχείων με τη χρήση ArcGIS -Μετάφραση κειμένου οικονομετρίας -Εκτίμηση διαμερίσματος
Συγγραφέας: Κολλάρας, Ανδρέας
884. Πρόβλεψη αγώνων basketball με τη χρήση σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων
Συγγραφέας: Βλαχομήτρος, Ελευθέριος
885. Έρευνα Wheaton Torto-Αποθέματα κατοικίας στη Βραζιλία. Εκτίμηση βιομηχανικού κτιρίου στον Ταύρο. Αποτύπωση κύριων χαρακτηριστικών και μισθωμάτων διαθέσιμων κατοικιών στην Αθήνα
Συγγραφέας: Βάρτζελη, Διονυσία
886. Solvency II και αποθεματοποίηση γενικών ασφαλειών
Συγγραφέας: Μαυρογιώργος, Σωτήριος A.
Ημερομηνία: 01/29/2019
887. Feasibility study for residential complex in Romania
Συγγραφέας: Ανδρεζάκη, Βασιλική
888. Σύγκριση Google Earth και ArcGIS. Δείκτης τιμών ενοικίων κατοικιών Αττικής. Εκτίμηση διατηρητέου ακινήτου
Συγγραφέας: Ανδρέου, Παναγιώτα
889. Ανάλυση χωρικών δεδομένων-Καινοτομίες στη στέγαση- Αξιολόγηση επένδυσης
Συγγραφέας: Ελευθερίου, Αντωνία
890. 'Ελεγχος και αξιολόγηση διαγραμμάτων στατιστικού ελέγχου διεργασιών
Συγγραφέας: Ζώη, Αλεξάνδρα
891. Ανασκόπηση μεθόδων γραμμικού προφίλ
Συγγραφέας: Δούβα, Ελένη-Νικολέττα
892. Η προβλεπτική ικανότητα της καμπύλης αποδόσεων στην Ευρώπη
Συγγραφέας: Ηλιάδου, Δέσποινα
893. Εκτίμηση συμφωνίας στη σύγκριση μεθόδων
Συγγραφέας: Δελημπέη, Ελένη
894. Στατιστική επιστήμη και αγορά εργασίας
Συγγραφέας: Αργυριάδου, Ελεονώρα
895. MCMC estimation of Poisson Integer–valued Autoregressive Moving Average time series models
Συγγραφέας: Dalmara, Aikaterini
896. Στατιστικές μέθοδοι στην κτηματαγορά
Συγγραφέας: Δρακάκη, Αλεξάνδρα
897. Το Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης
Συγγραφέας: Δαριβιανάκης, Ανδρέας
898. Γραμμική παλινδρόμηση και εφαρμογές κατά Bayes
Συγγραφέας: Διονυσίου, Γιώργος
899. Economic studies and university education: the case of Greece and Australia
Συγγραφέας: Zitouni, Maria, Ζητούνη, Μαρία
900. Καταγραφή, εκτίμηση και πρόβλεψη βασικών δημογραφικών και οικονομικών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας την περίοδο 1960-2005
Συγγραφέας: Διβάνης, Ευάγγελος

Σελίδες:  « Previous 1041424344454647484950 Next 10 »