161. Τρόπος ηγεσίας του διευθυντή πωλήσεων και η σχέση του με το δυναμικό πωλήσεων
Author: Αργυρού, Ευαγγελία
Format: pdf
Date: 2006
162. Οικονομική επίδραση της αξιολόγησης της νέας επιχειρησιακής στρατηγικής
Author: Διαμαντοπούλου, Βασιλική Απ.
Format: pdf
Date: 10-2006
163. Η τεχνολογία των υπολογιστών στην μάθηση και αξιολόγηση με την βοήθεια των αντικειμενικών ερωτήσεων
Author: Γιαννούλης, Άγγελος
Format: pdf
Date: 04-2006
164. Πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Author: Σκάκος, Γεώργιος Β.
Format: pdf
Date: 09-2006
165. Stock index options : ένα νέο προϊόν στο Ελληνικό χρηματιστήριο. Εμπειρία από ξένα χρηματιστήρια
Author: Βλάσσης, Παναγιώτης Α.
Format: pdf
Date: 09-1998
166. Ανάλυση μελετών εφικτότητας για δανειοδότηση εταιρειών από γνωστή ελληνική τράπεζα
Author: Κασμά, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 09-1998
167. Ανάλυση και αποτίμηση εταιριών
Author: Τόλιας, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1999
168. Σύγκριση νευρωνικών και οικονομετρικών μοντέλων πρόβλεψης στο Χ.Α.Α.
Author: Φλωριός, Γρηγόρης
Format: pdf
Date: 09-2000
169. Οργάνωση και πολιτικές των διευθύνσεων πληροφορικής στις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Ζούρα, Άννα
Format: pdf
Date: 09-2000
170. Οργάνωση και πολιτικές των τμημάτων μάρκετινγκ στις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Μανωλάς, Γιώργος
Format: pdf
Date: 09-2000
171. B2B Electronic marketplaces : εμπειρική διερεύνηση των marketplaces στην Ελλάδα
Author: Παπαδόπουλος, Ευσέβιος - Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 2002
172. Οργάνωση και πολιτικές των τμημάτων παραγωγής στις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Ευαγγέλου, Κλειώ
Format: pdf
Date: 09-2002
173. Οι εμπορικές εκθέσεις ως ένα πολυλειτουργικό μέσο επικοινωνίας
Author: Πεϊτζίκα, Ειρήνη
Format: pdf
Date: 2002
174. Το crisis communication στις εταιρίες του κλάδου των τροφίμων της ελληνικής πραγματικότητας
Author: Κολυβά, Άννα
Format: pdf
Date: 09-2003
175. E-tourism. Η διάχυση της πληροφοριακής τεχνολογίας στον τουρισμό
Author: Μπεκίρος, Ηλίας Δ.
Format: pdf
Date: 09-2003
176. Διερεύνηση των επιπτώσεων της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων marketing για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον κλάδο των υπηρεσιών στην Ελλάδα
Author: Δρακωνάκη, Ειρήνη
Format: pdf
Date: 09-2004
177. Έρευνα ικανοποίησης πελατών με την πολυκριτήρια μέθοδο MUSA σε ναυτιλιακή εταιρία
Author: Κοτσιφάκη, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 09-2004
178. Private label : ποια είναι η στάση των καταναλωτών απέναντί τους
Author: Ψαρράκου, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 02-2005
179. Εφαρμογή εργαλείων διοικητικής λογιστικής σε ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα
Author: Σταυρακάκη, Ανθία
Format: pdf
Date: 2005
180. Τουρισμός και στρατηγική μάρκετινγκ με ειδίκευση σε cruises, yachting, golf
Author: Κλάδου, Στυλιανή

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »