61. Πολιτική διεθνούς εμπορίου σε συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Καρακώστα, Ουρανία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
62. Η διαστρωματική σχέση μεταξύ θεμελιωδών εταιρικών μεγεθών και αποδόσεων των μετοχών
Συγγραφέας: Μουντογιαννάκης, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
63. Μέτρηση της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Τσιαλκούτης, Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
64. The determinants of credit spread changes : evidence from the U.K. market
Συγγραφέας: Βούλγαρης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
65. Παραγοντικά μοντέλα για οικονομικές χρονολογικές σειρές
Συγγραφέας: Τοπάλη, Δήμητρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
66. Διεθνής φορολογικός ανταγωνισμός σε ένα υπόδειγμα γενικής ισορροπίας με rent-seeking
Συγγραφέας: Τάσιου, Σοφία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
67. Το ευρώ και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Συγγραφέας: Κολοβού, Ηλιάνα Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
68. Μέτρηση κινδύνου στην κατασκευή χαρτοφυλακίου
Συγγραφέας: Δρίβα, Μαρία - Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
69. Μέτρηση κινδύνου σε διανεμημένο χαρτοφυλάκιο
Συγγραφέας: Λάλλα, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
70. Αξιολόγηση χαρτοφυλακίων με έμφαση στα αμοιβαία κεφάλαια
Συγγραφέας: Κουρής, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
71. Μοντελοποίηση των αποδόσεων των hedge funds με τη χρήση εναλλακτικών στατιστικών κατανομών
Συγγραφέας: Νίκου, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
72. Υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης
Συγγραφέας: Καραμπαρμπούνης, Μάριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
73. Μια επισκόπηση της θεωρίας των διαφοροποιημένων επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Αγαπητός, Ορέστης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
74. Πιστωτικός κίνδυνος & οικονομική δραστηριότητα
Συγγραφέας: Κατσούλης, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
75. Διερεύνηση δυνατοτήτων της αγοράς
Συγγραφέας: Χαλκιαδάκη, Ολυμπία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
76. Ανάλυση απόδοσης με πολυμεταβλητά παραγοντικά υποδείγματα
Συγγραφέας: Χειρδάρης, Διονύσιος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
77. Μελέτη της αποτελεσματικότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Συγγραφέας: Γερογιαννάκη, Αικατερίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
78. Περιφερειακή σύγκλιση: η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Μαυραγάνης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
79. Ελληνικά μικτά και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και τεχνικές μέτρησης της απόδοσης τους
Συγγραφέας: Σαββοπούλου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
80. Το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα
Συγγραφέας: Σφαέλλος, Διονύσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »