121. Θεωρία οικονομικής ανάπτυξης και μετανάστευσης στην περίπτωση της Ελλάδας
Author: Κωνσταντίου, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 09-1997
122. Η επίδραση της ένταξης της Ελλάδας στην Κοινότητα στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων
Author: Πολύμερος, Απόστολος
Format: pdf
Date: 1997
123. Κερδοσκοπικές επιθέσεις και κρίσεις του ισοζυγίου πληρωμών
Author: Παυλοπούλου, Ελένη
Format: pdf
Date: 11-1998
124. Εισροές κεφαλαίων και νομισματική πολιτική
Author: Βλαχαντώνη, Μαρία
Format: pdf
Date: 11-1998
125. Οι επιπτώσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής στον αγροτικό τομέα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών. Η περίπτωση των νησιών του Αιγαίου
Author: Χιουρέα, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 1998
126. Ορθολογικές κερδοσκοπικές φούσκες στις τιμές των μετοχών
Author: Κάτσαρης, Απόστολος
Format: pdf
Date: 11-1998
127. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην ελληνική βιομηχανία
Author: Παπαδόγγονας, Θεόδωρος Α.
Format: pdf
Date: 1998
128. Τα αναπτυξιακά κίνητρα του Ν.1892/90 και η επίδρασή τους στις περιφερειακές βιομηχανικές επενδύσεις
Author: Ταγκαλάκη, Βασιλική
Format: pdf
Date: 12-1998
129. Η φορολογική επιβάρυνση των αποταμιεύσεων στην Ελλάδα
Author: Τρίγγας, Δημοσθένης Κ.
Format: pdf
Date: 09-1998
130. Credit risk
Author: Νανοπούλου, Αργυρώ
Format: pdf
Date: 1999
131. Ιδιωτικοποιήσεις
Author: Μπολώσης, Χρ.
Format: pdf
Date: 12-1999
132. Οι εμπορικές σχέσεις Ε.Ε.-Η.Π.Α. στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε.
Author: Κουνατίδη, Μαριάννα
Format: pdf
Date: 12-1999
133. Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης
Author: Αδάμ-Άδεμ, Αντώνης
Format: pdf
Date: 2000
134. Διεθνές εμπόριο και ανισόμετρη ανάπτυξη
Author: Μπαλωμένος, Χρήστος
Format: pdf
Date: 01-2003
135. Fiscal policy and macroeconomic stabilization in the euro-zone area
Author: Αθανασοπούλου, Αθανασία
Format: pdf
Date: 12-2003
136. Ξένες άμεσες επενδύσεις και οι επιπτώσεις τους σε μια οικονομία
Author: Λοτσάρης, Δημήτριος Γ.
Format: pdf
Date: 12-2003
137. Εταιρική φορολογική εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Διαγουμά, Άννα
Format: pdf
Date: 2004
138. Διαφήμιση
Author: Γιωτοπούλου, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 2004
139. Θεσμοί, ευελιξία και συγκριτική επίδοση διαφορετικών αγορών εργασίας
Author: Βεληζιώτης, Μιχάλης
Format: pdf
Date: 2006
140. Η διανεμητική επίπτωση των φορολογικών ελαφρύνσεων για σκοπούς κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα
Author: Κοντογιάννη, Αριάδνη-Λαμπρινή
Format: pdf
Date: 02-2006

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »