ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Econometrics of cryptocurrencies
Εναλλακτικός τίτλος :Οικονομετρία των κρυπτονομισμάτων
Δημιουργός :Κοργιαλάς, Κωνστανίνος
Συντελεστής :Παπαηλίας, Φώτιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Τζαβαλής, Ηλίας (Εξεταστής)
Δενδραμής, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :77σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9314
Περίληψη :Έχουν τα κρυπτονομίσματα παρόμοια μοτίβα συμπεριφοράς με κοινούς δείκτες; Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να εξερευνήσει όλες της πτυχές της μεταβλητότητας των πιο διάσημων κρυπτονομισμάτων όπως το Bitcoin, to Ethereum, το Litecoin κλπ., και να συγκρίνει τα χαρακτηριστικά τους με κοινούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιήθηκαν ημερήσια δεδομένα, με σημείο εκκίνησης το 2014, και έγιναν παλινδρομήσεις διαφόρων GARCH μοντέλων, τα οποία προσφέρουν πολύτιμη πληροφορία για την μεταβλητότητα αυτών των δεικτών. Ακολούθως, επιλέχθηκαν τα μοντέλα με την καλύτερη εφαρμογή, βάση των κριτηρίων επιλογής μοντέλου. Με οδηγό το ερώτημα: «Παραμένουν τα κρυπτονομίσματα ανεπηρέαστα σε εξωγενείς μεταβολές;», ξεκινά η ανάλυση βρίσκοντας ομοιότητες και διαφορές αυτών των δεικτών με έναν κοινό δείκτη, όπως αυτόν του Nasdaq, που χρησιμοποιείται σαν σημείο αναφοράς, χρησιμοποιώντας την πληροφορία που πήραμε από τη χρήση μοντέλων GARCH. Επιπλέον, αυτή η εργασία εξερευνεί την συσχέτιση μεταξύ κρυπτονομισμάτων και του δείκτη μεταβλητότητας VIX, όπως και του δείκτη Χρηματοοικονομικών Συνθηκών (NFCI). Τέλος, ψάχνουμε τους λόγους πίσω από την μεγάλη πτώση των κρυπτονομισμάτων του 2021, συγκρίνοντας με διάφορους δείκτες του Κινεζικού Χρηματιστηρίου, όπως ο KWEB και ο MCHI, δεδομένου ότι η Κίνα έχει ηγετικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγορά.. Εν ολίγοις, η συγκεκριμένη έρευνα περιστρέφεται γύρω από τη σύγκριση μεταβλητότητας κρυπτονομισμάτων με κοινούς χρηματοοικονομικούς δείκτες και αναζήτηση συσχέτισης στην συμπεριφορά τους.
Do cryptocurrencies have similar patterns with common stocks? The aim of this research is to explore the aspects of the realized volatility of the most famous cryptocurrencies, such as Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc. and compare their characteristics to other non-cryptocurrency indexes. To do so, we used daily data that start from 2014 and afterwards, we fitted several GARCH-type models, that offer valuable information about the volatility of the cryptocurrencies we examine. Subsequently, we choose the best model, regarding the goodness-of-fit to each crypto price data, based on various information criteria. Driven by the question: “Are these cryptocurrencies a safe haven from economic shocks”, we begin our analysis by finding similarities and differences they have with common ETF stocks, such as the Nasdaq index (QQQ) that is used as benchmark, using the information obtained from the GARCH output. Moreover, this research explores the correlation between cryptocurrencies and the volatility index VIX, as well as the National Financial Conditions Index (NFCI). Finally, we will explore the reasons behind the sizeable fall of these crypto indexes, occurred during 2021, by comparing them with the several Chinese ETFs, such as KraneShares CSI (KWEB) and iShares MSCI (MCHI), given that China has a leading role in cryptocurrency mining. In other words, through this analysis, the volatility comparison between common financial indexes and cryptocurrencies, as well as their relation, is the main focus of our analysis.
Λέξη κλειδί :Κρυπτονομίσματα
Μεταβλητότητα
Bitcoin
Ethereum
Cryptocurrencies
Volatility
Bitcoin
Ethereum
Nasdaq
Διαθέσιμο από :2022-03-30 00:50:32
Ημερομηνία έκδοσης :03/29/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-30 00:50:32
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Korgialas_2022.pdf

Τύπος: application/pdf