ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The diversification benefits of alternative asset classes
Εναλλακτικός τίτλος :Tα οφέλη διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων με την χρήση εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων
Δημιουργός :Δαμιανίδου, Ελευθερία-Μαργαρίτα
Συντελεστής :Τοπάλογλου, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8842
Περίληψη :The aim of this thesis is to observe and research the possible benefits of introducing alternative assets to the investment portfolio.
O στόχος της εργασίας είναι η παρατήρηση και η έρευνα πιθανών οφελών από την εισαγωγή εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.
Λέξη κλειδί :Portfolio
Commodities
Real estate sector
Foreign exchange
Χαρτοφυλάκιο
Εμπορεύματα
Ακίνητα
Συναλλαγματικές ισοτιμίες
Διαθέσιμο από :2021-10-20 18:07:19
Ημερομηνία έκδοσης :10/20/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-20 18:07:19
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Damianidou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf