ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύγχρονες τάσεις στις δημοσιευμένες εταιρικές εκθέσεις: Εκθέσεις Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης (Integrated reporting) στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων
Δημιουργός :Μουζακίτη, Άρτεμις
Συντελεστής :Κοέν, Σάνδρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Κουρέτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Κασιμάτης, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :117σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στο τέλος κάθε χρήσης οι εταιρείες δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις τους παρέχοντας υποχρεωτικά όλη την οικονομική πληροφόρηση που πρέπει για να αποτυπώσουν την απόδοση της εταιρείας .Πέρα από τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που όπως αναφέραμε είναι υποχρεωτικές, υπάρχουν και άλλες που δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα αλλά κάποιες εταιρείες επιλέγουν να τις καταρτίζουν και να τις δημοσιεύουν έτσι ώστε να παρέχουν πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση και για άλλα εταιρικά θέματα προς τους τρίτους για να εξυπηρετήσουν σκοπούς καλής φήμης . Κάποιες από αυτές είναι η Έκθεση Βιωσιμότητας (Sustainability Report) και η Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social responsibility report). Με την παγκοσμιοποίηση και την έντονη διασυνδεσιμότητα της οικονομίας, των ανθρώπων και της γνώσης σε συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007 προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας της Έκθεσης ολοκληρωμένης πληροφόρησης (Integrated reporting) – για σκοπούς ενίσχυσης της λογοδοσίας, της διαχείρισης και της εμπιστοσύνης, καθώς και για την αξιοποίηση της ροής πληροφοριών και της διαφάνειας ώστε να παρέχονται στους επενδυτές, της εκάστοτε εταιρείας, οι πληροφορίες που χρειάζονται για να κάνουν πιο αποτελεσματικές τις αποφάσεις κατανομής των κεφαλαίων και να διευκολυνθεί η καλύτερη και μακροπρόθεσμη απόδοση των επενδύσεων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της νέας αυτής έκθεσης αρχικά συγκρίνοντας την με τις μέχρι τώρα υπάρχουσες εκθέσεις, αναλύοντας το πλαίσιο με βάσει το οποίο λειτουργεί αλλά και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. Επίσης, η παρούσα έρευνα προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα τελικά τι νέο φέρνει η Έκθεση Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης στο πεδίο των δημοσιοποιημένων εκθέσεων αλλά και ποιός είναι ο βαθμός υιοθέτησής της από τις εταιρείες παγκοσμίως αλλά και την Ελλάδα. Με στόχο την καλύτερη κατανόηση και διερεύνηση της Έκθεσης Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης η παρούσα έρευνα εμβαθύνει στο θέμα, μελετώντας τρείς πολυεθνικές εταιρείες στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων. Οι εταιρείες που αναλύονται είναι οι εταιρείες Unilever , Procter & Gamble και Coca Cola Company ως προς τις δημοσιοποιημένες εκθέσεις τους, τι πληροφορίες περιλάμβαναν αυτές διαχρονικά και κατά πόσο έχουν υιοθετήσει το πλαίσιο της Έκθεσης Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης ή όχι. Στο τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας.
Λέξη κλειδί :Εταιρικές εκθέσεις
Εκθέσεις Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης
Καταναλωτικά προϊόντα
Έκθεση βιωσιμότητας
Έκθεση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Integrated reporting
Sustainability report
Corporate social responsibility report)
Ημερομηνία :30-11-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mouzakiti_2016.pdf

Τύπος: application/pdf