ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα ηγετικά χαρακτηριστικά που επιθυμούν οι στρατιώτες και η επίδραση τους στην αποτελεσματικότητα της ομάδας
Δημιουργός :Μυτιληνάκης, Εμμανουήλ-Χρυσοβαλάντης
Συντελεστής :Καπουτσής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο να μετρήσει πραγματικά και τα ιδανικά χαρακτηριστικά ενός ηγέτη στο περιβάλλον του στρατού. Αναγνωρίζοντας την σημασία της κοινωνικής σκοπιάς στην ηγεσία, η συγκεκριμένη μελέτη ανταποκρίνεται στην ανάγκη που υπάρχει στην βιβλιογραφία για την μελέτη των στοιχείων αυτών αλλά και για την διαφοροποίηση ανά ιεραρχικό επίπεδο. Μέσα από την έρευνα με ερωτηματολόγιο, μελετήθηκαν ορισμένα ζητήματα τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα τόσο σε ακαδημαϊκούς όσο και σε στελέχη που ενδιαφέρονται για τον κλάδο.
Λέξη κλειδί :Ηγεσία
Στρατός
Αποτελεσματικότητα ομάδας
Ημερομηνία :2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mytilinakis_2015.pdf

Τύπος: application/pdf