ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έρευνα και ερμηνεία των ψυχολογικών επιρροών στη διαμόρφωση του μάρκετινγκ ειδών πολυτελείας και μελέτες περιπτώσεων
Δημιουργός :Παπαδόπουλος, Νικόλαος
Συντελεστής :Μπάλτας, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να εξακριβώσει το πώς έχει διαμορφωθεί αυτό που σήμερα ονομάζουμε Luxury Marketing, υπό το πρίσμα των διάφορων ψυχολογικών θεωριών και κοινωνικών επιρροών κατά την εξέλιξη του σύγχρονου δυτικού κόσμου καθώς και τη στρατηγική που έχει ακολουθηθεί από εταιρείες κολοσσούς στον τομέα αυτό.
Research and Analysis of the psychological factors that created Luxury Marketing and two case studies:LVMH & ROLEX
Λέξη κλειδί :Μάρκετινγκ
Είδη πολυτελείας
Έρευνα
Marketing
Luxury
Research
Ημερομηνία έκδοσης :30-09-2018
Ημερομηνία κατάθεσης :29-03-2019
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadopoulos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf