ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The changing shape of the mortality curve in early adult ages
Εναλλακτικός τίτλος :Το μεταβαλλόμενο σχήμα της καμπύλης θνησιμότητας στις νεαρές ηλικίες
Δημιουργός :Giourmetaki, Eleni
Γιουρμετάκη, Ελένη
Συντελεστής :Kostaki, Anastasia (Επιβλέπων καθηγητής)
Papageorgiou, Ioulia (Εξεταστής)
Psarakis, Stelios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :x, 88 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6918
Περίληψη :This dissertation provides a presentation of the ways to examine the accident hump, that is the excess mortality in early adulthood. Some of these methods are related to the causes of death that lead to this excess mortality in these age groups. Moreover, some basic parametric models are presented which are used to study the accident hump. Finally, three parametric models are applied to empirical mortality data with the help of the statistical programming language, R.
Στη διπλωματική αυτή εργασία παρουσιάζονται τρόποι μελέτης της θνησιμότητας ατυχημάτων σε νεαρές ηλικές (accident hump), μερικές από αυτές τις μεθόδους σχετίζονται με τις αιτίες που οδηγούν σε αυξημένη θνησιμότητα σε αυτές τις ηλικίες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται βασικά παραμετρικά μοντέλα θνησιμότητας που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της θνησιμότητας ατυχημάτων. Τέλος, εφαρμόζονται τρία βασικά παραμετρικά μοντέλα σε εμπειρικά δεδομένα θνησιμότητας με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού για στατιστική, της R.
Λέξη κλειδί :Accident hump
Mortality laws
Heligman-Pollard
Καμπύλη ατυχημάτων
Νόμοι θνησιμότητας
Νεαρές ηλικίες
Διαθέσιμο από :2019-03-04 11:41:52
Ημερομηνία έκδοσης :02/28/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-03-04 11:41:52
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giourmetaki_2019.pdf

Τύπος: application/pdf