ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Mobile devices forensics techniques
Εναλλακτικός τίτλος :Τεχνικές εύρεσης ψηφιακών πειστηρίων σε κινητές συσκευές
Δημιουργός :ΤζούροςΧρυσόστομος,
Συντελεστής :Θεόδωρος Ντούσκας (Επιβλέπων καθηγητής)
Στέλιος Δρίτσας (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6915
Περίληψη :Η ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων κινητών συσκευών είναι ένας κλάδος ψηφιακής ιατροδικαστικής (digital forensics analysis) που αφορά την απόκτηση ψηφιακών δεδομένων από κινητή συσκευή υπό εγκληματολογικές συνθήκες. Η φράση κινητή συσκευή αναφέρεται συνήθως σε κινητά τηλέφωνα. Ωστόσο, μπορεί επίσης να σχετίζεται με οποιαδήποτε ψηφιακή συσκευή που διαθέτει τόσο εσωτερική μνήμη όσο και δυνατότητα επικοινωνίας. Η χρήση κινητών τηλεφώνων / συσκευών σε αδικήματα αναγνωρίστηκε ευρέως εδώ και μερικά χρόνια, αλλά η εγκληματολογική μελέτη των κινητών συσκευών είναι ένα σχετικά νέο επιστημονικό πεδίο που χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Ο πολλαπλασιασμός των τηλεφώνων (ιδίως smartphones) και άλλων ψηφιακών συσκευών στην καταναλωτική αγορά προκάλεσε ζήτηση για ιατροδικαστική εξέταση των συσκευών, η οποία δεν μπορούσε να καλυφθεί από τις υπάρχουσες τεχνικές ιατροδικαστικής. Η χρήση κινητών συσκευών για την διεξαγωγή παράνομων πράξεων είναι αρκετά συνηθισμένη. Σε αντίθεση με τον περιορισμένο αριθμό κατασκευαστών λειτουργικών συστημάτων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, υπάρχουν αμέτρητοι για κινητές συσκευές. Για να δυσκολέψουν τα πράγματα ακόμα περισσότερο, κάθε κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιεί τη δική του τεχνολογία και εργαλεία. Επιπλέον, είναι αρκετά μεγάλος και ο ρυθμός με τον οποίο δημιουργούνται καινούριες συσκευές πχ κινητά τηλέφωνα. Αυτό το ερευνητικό έγγραφο θα τεκμηριώσει τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την εξέταση κινητών ηλεκτρονικών συσκευών των δεδομένων που είναι κρίσιμα για τις έρευνες ασφαλείας. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τα εργαλεία, τις τεχνικές και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη συλλογή δεδομένων από μια ποικιλία συσκευών. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν κινητές συσκευές στην καθημερινότητά τους. Κάποιες από αυτές είναι οι εξής Κινητό τηλέφωνο, Έξυπνο τηλέφωνο, Tablet, Mp3 Player, Ψηφιακή κάμερα, Εξωτερική μονάδα USB. Όλες αυτές οι συσκευές θα μπορούσαν ενδεχομένως να μεταφέρουν δεδομένα και ως εκ τούτου κάθε ερευνητής θα πρέπει να τις έχει ως στόχο στην ανάλυσή του.
Mobile device forensics is a branch of digital forensics relating to recovery of digital evidence or data from a mobile device under forensically sound conditions. The phrase mobile device usually refers to mobile phones however, it can also relate to any digital device that has both internal memory and communication ability. The use of mobile phones/devices in crime was widely recognized for some years, but the forensic study of mobile devices is a relatively new field, dating from the early 2000s and late 1990s. A proliferation of phones (particularly smartphones) and other digital devices on the consumer market caused a demand for forensic examination of the devices, which could not be met by existing computer forensics techniques. The world of mobile device forensics is a complicated one. Unlike the PC worlds limited number of major operating system vendors, there are countless manufacturers of mobile devices. To complicate things further, each mobile device manufacturer may have his own proprietary technology and formats. Add to this the blistering pace at which new mobile devices such as cellular phones and personal digital assistants (PDAs) are released, and you have a challenging environment to work in. This research paper will document in detail the methodology used to examine mobile electronic devices for the data critical to security investigations. The methodology encompasses the tools, techniques and procedures needed to gather data from a variety of common devices. Consider that more and more people are using mobile devices in their daily lives. An average consumer may use several of the following items Cellular Phone , Smart Phone, Tablet, MP3 Player, Digital Camera, External USB Drive . All these devices could potentially carry data and thus would be targeted by an investigator for analysis.
Λέξη κλειδί :ψηφιακά
πειστήρια
κινητές
συσκυές
forensics
mobile
devices
techniques
Διαθέσιμο από :2019-02-28 15:56:37
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-02-28 15:56:37
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tzouros_2019.pdf

Τύπος: application/pdf