ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Graph clustering
Δημιουργός :Lamprinakou, Stamatina
Λαμπρινάκου, Σταματίνα
Συντελεστής :Yannacopoulos, Athanasios (Επιβλέπων καθηγητής)
Psarakis, Stelios (Εξεταστής)
Tsekrekos, Andrianos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :109 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6401
Περίληψη :The goal of the thesis is the study of graphs emphasizing on laplacian matrices and spectral clustering. The first chapter constitutes an introduction to graphs. In the second chapter we introduce laplacian matrices, while in the third chapter we represent some of the most ubiquitous spectral clustering algorithms. The application of the thesis is clustering of bond yield data. In the appendix we cite some code for the clustering of bond yield data.
Λέξη κλειδί :Graphs
Laplacian matrices
Spectral clustering
Διαθέσιμο από :2018-07-18 11:35:07
Ημερομηνία έκδοσης :07/10/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-07-18 11:35:07
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lamprinakou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf