ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση δημογραφικών δεικτών γεννητικότητας σε τρεις χώρες της Ευρώπης πριν και μετά την οικονομική κρίση
Εναλλακτικός τίτλος :Fertility rates in three European countries before and after the economic crisis
Δημιουργός :Καραμολέγκος, Χρήστος
Karamolegkos, Christos
Συντελεστής :Κωστάκη, Αναστασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :xiv, 42 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6400
Περίληψη :Το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης μπήκε εντόνα στην ζωή μας περίπου από το τέλος του έτους 2008. Πολλές χώρες της Ευρώπης επηρεάστηκαν εντονότερα από το συγκεκριμένο φαινόμενο και μια απο αυτές είναι και η Ελλάδα.Υπάρχουν χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία που επίσης επηρεάστηκαν ιδιαίτερα αλλα και χώρες κυρίως του βορρά όπως η Νορβηγία, η Σουηδία καθώς και της κέντρικής Ευρώπης όπως η Γαλλία και η Γερμανία όπου το φαινόμενο δεν φαίνεται να τις έθιξε τοσο. Με τον όρο Οικονομική κρίση αναφερόμαστε στο φαίνομενο της οικονομίας όπου παρατηρείται μια συνεχής και διαρκής πτώση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Όταν αναφερόμαστε στην οικονομική δραστηριότητα εννοούμε τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας μιας χώρας ,το εθνικό προίον, τις επενδύσεις τις τιμές και πολλά ακόμη. Ο βασικότερος δείκτης βέβαια της οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με τους ειδικούς είναι οι επενδύσεις. Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη και σχολιασμός των δεικτών γεννητικότητας σε τρείς χώρες και το συμπέρασμα κατά πόσο η Οικονομική κρίση επηρέασε τους συγκεκριμένους δείκτες δηλαδή αποτελεί παράγοντα για τα επίπεδα γεννητικότητας των χωρών.
The phenomenon of economic crisis initiated at the end of the year 2008. Some countries like Greece, Italy and Spain felt the outcomes harder than other countries of the north like Norway or Sweden and also of central Europe like France or Germany. An economic crisis is a phenomenon which is characterized by unemployment, low prices and low levels of trade and investments. Investments is the key factor for the economy of the countries. The reason of this task is to analyze the fertility rates, death rates, infant mortality and unemployment rates of the selected countries and come up with a conclusion of whether or not the economic crisis affected this rates.
Λέξη κλειδί :Δείκτες γεννητικότητας
Οικονομική κρίση
Συγκρίσεις χωρών
Fertility rate
Economic crisis
Comparison
EC countries
Διαθέσιμο από :2018-07-22 04:57:43
Ημερομηνία έκδοσης :07/20/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-07-22 04:57:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karamolegkos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf