ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη διαδικασιών και λήψεις αποφάσεων με τη βοήθεια της θεωρείας των παιγνίων
Δημιουργός :Δέτσης, Γεώργιος
Συντελεστής :Κυριακίδης, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :42 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6261
Περίληψη :Η ζωή είναι γεμάτη συγκρούσεις και ανταγωνισμό. Πολλά παραδείγματα που αφορούν αντιπάλους σε σύγκρουση περιλαμβάνουν κοινωνικά παιχνίδια, στρατιωτικές μάχες, πολιτικές εκστρατείες, διαφημιστικές εκστρατείες και εκστρατείες μάρκετινγκ από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Ένα βασικό χαρακτηριστικό σε πολλές από αυτές τις καταστάσεις είναι ότι το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται κυρίως από το συνδυασμό στρατηγικών που έχουν επιλεγεί από τους αντιπάλους. Η θεωρία των παιγνίων είναι μια μαθηματική θεωρία που ασχολείται με τα γενικά χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών καταστάσεων όπως αυτά με έναν επίσημο, αφηρημένο τρόπο. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των αντιπάλων.
Life is full of conflict and competition. Numerous examples involving adversaries in conflict include parlor games, military battles, political campaigns, advertising and marketing campaigns by competing business firms, and so forth. A basic feature in many of these situations is that the final outcome depends primarily upon the combination of strategies selected by the adversaries. Game theory is a mathematical theory that deals with the generalfeatures of competitive situations like these in a formal, abstract way. It places particular emphasis on the decision-making processes of the adversaries.
Λέξη κλειδί :θεωρεία παιγνίων
Λήψη αποφάσεων
Στρατηγική
Game theory
Decision making
Maxmin
Minimax theorem
Διαθέσιμο από :2018-06-16 21:11:00
Ημερομηνία έκδοσης :06/13/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-06-16 21:11:00
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Detsis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf