ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ακέραιος προγραμματισμός
Εναλλακτικός τίτλος :Integer programming
Δημιουργός :Κωστόπουλος, Γεώργιος
Συντελεστής :Κυριακίδης, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :82 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6235
Περίληψη :Σε πολλά πρακτικά προβλήματα οι μεταβλητές απόφασης έχουν νόημα μόνο αν πάρουν ακέραιες τιμές. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, τότε αναφερόμαστε σε ένα πρόβλημα ακέραιου προγραμματισμού. Ένας άλλος πολύ σημαντικός τομέας εφαρμογής του ακέραιου προγραμματισμού είναι τα προβλήματα που περιέχουν «ναι» ή «όχι» αποφάσεις.Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του ακέραιου προγραμματισμού. Αρχικά αναλύουμε διάφορες εφαρμογές του και στη συνέχεια δίνουμε μερικά παραδείγματα. Έπειτα αναφερόμαστε στην τεχνική Branch-and-Bound καθώς και στην εφαρμογή της στο Δυαδικό ακέραιο προγραμματισμό. Τέλος επισημαίνουμε κάποιες εξελίξεις στην επίλυση προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού και τους παράγοντες που τον έχουν κάνει μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνικές Επιχειρισιακής Έρευνας.
In various practical problems, decision making variables have a notable meaning only if they get integer values. In this case, we address an integer programming problem. Problems that include decisions of the “yes” or “no” type consist a significant field of the implementation of integer programming.The aim of this study is to present the integer programming. First, we analyze a number of applications and then provide some examples related to integer programming. As a next step, we introduce the Branch-and-Bound technique and its application to binary integer programming. Finally, we focus to some developments in the solution of integer programming problems and the factors that have led it to be one of the most widely used Operational Research techniques.
Λέξη κλειδί :Ακέραιος προγραμματισμός
Δυαδικές μεταβλητές
Μικτός ακέραιος προγραμματισμός
Integer programming
Binary variables
Branch and bound
Διαθέσιμο από :2018-06-11 23:01:18
Ημερομηνία έκδοσης :04/18/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-06-11 23:01:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kostopoulos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf