ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :“Excessive” wage increases and employment outcomes in Greek manufacturing
Δημιουργός :Kakoulidou, Theoni
Συντελεστής :Moutos, Thomas (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :70p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6070
Περίληψη :Received wisdom suggests that “excessive” wages, defined as the part of real wages that do not follow labour productivity developments, are adversely associated with employment. This thesis argues that excessive wages and employment rates are better thought of as responses to the structure of the labour market. We thus investigate the relationship between excessive wages and employment using data for the Greek manufacturing for the period 1992-2007.
Λέξη κλειδί :Excessive wages
Labour productivity
Employment
Διαθέσιμο από :2018-05-17 14:53:01
Ημερομηνία έκδοσης :01/17/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-05-17 14:53:01
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kakoulidou_2015.pdf

Τύπος: application/pdf