ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ικανότητα εντοπισμού παραποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές
Δημιουργός :Ποργιοπούλου, Αικατερίνη
Συντελεστής :Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :115σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη επιχείρησε να διερευνήσει το ρόλο των χρηματοοικονομικών αναλυτών στον εντοπισμό των παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα 34 ελληνικών επιχειρήσεων για το έτος 2015, οι οποίες χωρίστηκαν σε δύο ισάριθμες ομάδες με κριτήριο τη λογιστική απάτη, αν δηλαδή οι επιχειρήσεις έχουν ή όχι παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η συμβολή των χρηματοοικονομικών αναλυτών εκφράστηκε με το βαθμό αισιοδοξίας των αναλυτών που υπολογίστηκε, ώστε να διερευνηθεί αν οι αναλυτές εντοπίζουν ή όχι την παραποίηση και προειδοποιούν το επενδυτικό κοινό. Τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν αποτύπωσαν στατιστική σημαντικότητα στον έλεγχο των δύο ομάδων με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ότι οι αναλυτές δεν μπορούν να εντοπίσουν για το συγκεκριμένο δείγμα και έτος τη λογιστική απάτη.
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομικοί αναλυτές
Οικονομικές καταστάσεις
Απάτη
Παραποίηση οικονομικών καταστάσεων
Ημερομηνία :30-09-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Porgiopoulou_2016.pdf

Τύπος: application/pdf