ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM): o ρόλος του στην ευρωζώνη και η πιθανότητα εξέλιξής του σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο (EMF)
Εναλλακτικός τίτλος :European Stability Mechanism (ESM): its role in the eurozone and its potential evolution to a European Monetary Fund (EMF)
Δημιουργός :Μπομπότης, Νικήτας
Συντελεστής :Παγουλάτος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Χάλκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :77 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5945
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία αναλύεται η δομή και ο ρόλος του ΕΜΣ καθώς και η προβληματική γύρω από την πιθανή εξέλιξή του σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο.
This master thesis analyzes the structure and the role of the European Stability Mechanism as well as the problem surrounding its potential evolution into a European Monetary Fund.
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας
Νομισματικό Ταμείο
European Stability Mechanism
Monetary Fund
Διαθέσιμο από :2018-03-09 16:41:40
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-03-09 16:41:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bobotis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf