ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμφάνιση αθηρωμάτωσης και συσχέτιση με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου
Δημιουργός :Τερζής, Ιωάννης Δ.
Συντελεστής :Δεμίρης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Μεταπτυχιακό πρόγραμμα μερικής φοίτησης: εφαρμοσμένη στατιστική στην ιατρική
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5337
Περίληψη :Απο την υπάρχουσα γνώση, η έκθεση σε κλασσικούς παράγοντες κινδύνου κατα την παιδική ηλικία μπορεί να ευθύνεται για την πρόωρη εμφάνιση αθηροσκλήρωσης στην ενήλικη ζωή.Η παρούσα μελέτη έχει σαν στόχο να εξετάσει ποιοι παράγοντες κλασσικού καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως η τιμή της χοληστερίνης , της γλυκόζης νηστείας αίματος συσχετίζονται περισσότερο με νεότερους δείκτες αθηρωμάτωσης στην ενήλικη ζωή.
From the existing knowledge, exposure to classical cardiovascular risk factors in childhood may be responsible for the early onset of atherosclerosis in adulthood. The present study aims to examine which markers of classical cardiovascular risk factor,such as cholesterol, fasting glucose, etc,are more closely correlated with new atherosclerotic markers in adulthood
Λέξη κλειδί :Παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου
Πληθυσμός
Συσχέτιση
Cardiovascular risk factors
Population
Correlation
Διαθέσιμο από :10-01-2018
Ημερομηνία έκδοσης :12/22/2017
Ημερομηνία κατάθεσης :2017-12-22 10:51:59
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: TERZIS_2017.pdf

Τύπος: application/pdf