ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :An impact of economic crisis on mortality in Greece
Εναλλακτικός τίτλος :Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας στην θνησιμότητα
Δημιουργός :Kavvadas, Stefanos N.
Συντελεστής :Kostaki, Anastasia (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :225p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistics
Economics
Economic conditions
Mortality
Greece
Statistical analysis
Data analysis
Ημερομηνία έκδοσης :06-2015

Αρχείο: Kavvadas_2015.pdf

Τύπος: application/pdf