Συλλογές
Τίτλος An impact of economic crisis on mortality in Greece
Εναλλακτικός τίτλος Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας στην θνησιμότητα
Δημιουργός Kavvadas, Stefanos N.
Συντελεστής Kostaki, Anastasia
Εκδότης Athens University of Economics and Business
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 225p.
Γλώσσα en
Περίληψη Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί Greece
Data analysis
Statistical analysis
Mortality
Statistics
Economics
Economic conditions
Ημερομηνία έκδοσης 06-2015