Συλλογές
Τίτλος Αποτίμηση και τιμολόγηση ασφαλιστηρίων ζωής με εγγυημένες αποδόσεις - Μοντελοποίηση κινδύνου επιτοκίων και θνησιμότητας
Δημιουργός Παπαγιαννόπουλος, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Ζυμπίδης, Α.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 94σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Ασφάλεια ζωής
Θνησιμότητα
Ασφαλιστικός κλάδος
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Στατιστική
Χρηματοοικονομικός κίνδυνος
Αγορά
Ημερομηνία έκδοσης 09-2014