ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστικές τεχνικές ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (Big Data)
Δημιουργός :Δελληγιάννης, Δημήτριος Μιχαήλ
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :118σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Part-time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική μέθοδος
Επεξεργασία δεδομένων
Οικονομία
Ψηφιακή τεχνολογία
Συλλογή δεδομένων
Εταιρεία
Νέες τεχνολογίες
Πληροφορική
Ημερομηνία έκδοσης :03-2014

Αρχείο: Deligiannis_2014.pdf

Τύπος: application/pdf