Συλλογές
Τίτλος Στατιστικές τεχνικές ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (Big Data)
Δημιουργός Δελληγιάννης, Δημήτριος Μιχαήλ
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Ψαράκης, Στυλιανός
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 118σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Part-time)
Λέξη κλειδί Νέες τεχνολογίες
Εταιρεία
Συλλογή δεδομένων
Στατιστική
Στατιστική μέθοδος
Ψηφιακή τεχνολογία
Οικονομία
Επεξεργασία δεδομένων
Πληροφορική
Ημερομηνία έκδοσης 03-2014