ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εκτίμηση του κινδύνου μακροζωίας του Ελληνικού πληθυσμού με το μοντέλο θνησιμότητας Lee-Carter
Δημιουργός :Μισσός, Γεώργιος Αναστασίου
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στις Στατιστικές Μεθόδους στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών (Part - time)
Λέξη κλειδί :Θνησιμότητα
Ελλάδα
Ασφαλιστική εταιρεία
Ασφάλεια ζωής
Κοινωνική ασφάλιση
Κατανομή κατά ηλικία
Στατιστική
Στατιστική μέθοδος
Ημερομηνία έκδοσης :03-2014

Αρχείο: Missos_2014.pdf

Τύπος: application/pdf