Συλλογές
Τίτλος Εκτίμηση του κινδύνου μακροζωίας του Ελληνικού πληθυσμού με το μοντέλο θνησιμότητας Lee-Carter
Δημιουργός Μισσός, Γεώργιος Αναστασίου
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στις Στατιστικές Μεθόδους στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών (Part - time)
Λέξη κλειδί Ασφαλιστική εταιρεία
Θνησιμότητα
Ελλάδα
Ασφάλεια ζωής
Κοινωνική ασφάλιση
Κατανομή κατά ηλικία
Στατιστική
Στατιστική μέθοδος
Ημερομηνία έκδοσης 03-2014